28.09.2020: Luk 7,11-17

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. ...


Kilde: www.bibel.no