Hemsedal kyrkjelege fellesråd > Artiklar > Nyheter
 


KYRKJA OG COVID 19
KYRKJA OG COVID 19

KYRKJENE FORTSETT MED Å FOREBYGGE COVID19 SMITTE

Gudstenester i Hemsedal kyrkje:

For å halda ein meters avstand så er det max lov med 50 pr 15.11 (70) personar i Hemsedal Kyrkje.

Blir dei nasjonale og lokale retningslinene endra til 2 meter vil antallet i kyrkja måtte reduserast

 

NB:

Antallet kan endras på kort varsel av lokale og nasjonale myndigheiter.

Følg med i media.

 

Det er utarbeida ein smittevernveileder for kyrkja: 

Smittevernveilederen er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA - arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og styret i Norges kirkevergelag. Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor og hovedverneombudet for prestene.

 

Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:
a. Maksimalt 200 personer (inkl. medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd)
b. Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand) Kan endres til 2 meter.
c. Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. a slik at pkt. b kan ivaretas
d. Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter.
Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:
I. Syke personer skal ikke delta eller være til stede
II. Gode rutiner for håndhygiene og renhold
III. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
IV. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

 

 

 

Kyrkjekontoret er stengt for publikum til lokale og nasjonale myndigheiter melder at det er forsvarleg og opne kontoret.
Sokneprest Camilla Osnes er å nå på telefon: 97715677
Kyrkjeverje Kjetil Storebråten på telefon 90821745

 

 

Det blir overført gudstenester på www.hallingdolen.no eller på NRK TV og radio. 

 

GRAVFERD
Begravelser blir gjennomført, men er begrenset til 50 deltagere (inkludert personale) Kan bli endra til 20.
Alle må registerere seg i døra med navn og telefonnummer. Det er laga gode rutiner i samarbeid med gravferdsbyrå på hvordan seremonien skal gjennomføres for å forhindre og begrense mulighet for smitte.

Livestreaming av gravferdseremonier (Livestreaming er overføring av lyd og film via internett, slik at personer andre steder kan følge seremonien)
Livestreaming er et tilbud som kan bli svært aktuelt fremover.
Personvern: Personvernlovgivningen gjelder. Når en seremoni livestreames, må alle som deltar samtykke som filmes forfra.

Det settes opp et skilt ved inngangen om at seremonien livestreames.

Publiseringen kan skje i en privat gruppe eller offentlig på gravferdsbyrået sin hjemmeside. Streamingen kan ikke sees i opptak.

Gravferdsbyrået informerer aktørene i forkant, og setter opp informasjonsskilt ved inngangsdøren. Det er ingen begrensninger i rettigheter ved livestreaming.

 

DÅP
Innmeldte dåp kan gjennomføres som planlagt, men i en lukket gudstjeneste MED MAX 50 DELTAKARAR. 

VIELSER
Vi følger lokale, regionale og nasjonale råd og retningslinjer, og fører løpende dialog med brudepar om de ønsker å utsette eller gjennomføre i tråd de regler som til en hver tid gjelder. PR. 06.11 ER DET SETT EIT ANTALL PÅ 50 PERSONAR VED VIGSEL

GENERELLE SMITTEVERNREGLAR 

Du har vore på reise utanfor Norge dei siste dagane.
Du har nedsatt allmenntilstand
Du har ein viktig samfunnsoppgåve (Helsepersonell eller anna)
Du eller nokon av dei du omgår har symptom på sjukdom

 

Har du spørsmål kontakt Kyrkjekontoret Mob: 90821745

Hilsen Kyrkjeverje
Kjetil Th. Storebråten27. november 2020 | Logg inn | Copyright 2020 kyrkja i Hemsedal Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort