Hemsedal kyrkjelege fellesråd > Artiklar > Nyheter
 


VIKTIG INFO KORONAVIRUSET
VIKTIG INFO KORONAVIRUSET

Viktig informasjon!

Gudstenester og andre samlingar i regi av kyrkja i Hallingdal foreløpig avlyst til over påske til og med 13. april.

Konfirmasjon blir flytta til hausten 2020. Ny dato kjem så snart me veit at me kan begynne å samlast som vanleg att. 
Kyrkjekontoret er stengt for publikum til lokale og nasjonale myndigheiter melder at det er forsvarleg og opne kontoret.
Sokneprest Ruth Kari Sørumshagen er tilgjengeleg på telefon: 98626436
Kyrkjeverje Kjetil Storebråten på telefon 90821745

 

 

Her er informasjon sendt ut av prost Sveinung Hansen på Ål:

 

GRAVFERD
Begravelser blir gjennomført, men er begrenset til 20 deltagere (inkludert personale)I
I de fleste tilfeller vil det trolig bli "gjestelister", samt at det er lagd gode rutiner i samarbeid med gravferdsbyrå for hvordan seremonien skal gjennomføres for å forhindre og begrense mulighet for smitte.

Livestreaming av gravferdseremonier (Livestreaming er overføring av lyd og film via internett, slik at personer andre steder kan følge seremonien)
Livestreaming er et tilbud som kan bli svært aktuelt fremover.
Personvern: Personvernlovgivningen gjelder. Når en seremoni livestreames, må alle som deltar samtykke som filmes forfra.

Det settes opp et skilt ved inngangen om at seremonien livestreames.

Publiseringen kan skje i en privat gruppe eller offentlig på gravferdsbyrået sin hjemmeside. Streamingen kan ikke sees i opptak.

Gravferdsbyrået informerer aktørene i forkant, og setter opp informasjonsskilt ved inngangsdøren. Det er ingen begrensninger i rettigheter ved livestreaming.

 

DÅP
Innmeldte dåp kan gjennomføres som planlagt, men i en lukket gudstjeneste. Deltagelsen  begrenses til et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie og faddere.  

 

ANDRE ARRANGEMENT
Øvrige arrangement og samlinger i kirkens regi er avlyst eller utsatt til over påske.

 

PÅSKEN
Inntil videre er alle offentlige gudstjenester avlyst, og vi forbereder oss nå på at den kirkelige feiringen vil bli helt annerledes enn noe annet år. Dette vil innebære at mye vil skje via tv, radio, aviser og nett.  

 

KONFIRMASJON
Kirkens nasjonale ledelse har bedt om at alle vårens konfirmasjoner utsette til etter sommerferien. Vi informerer konfirmantene og deres familie om dette, og vil inne kort tid presentere komme med tentative datoer for konfirmasjonsdatoer til høsten.

 

VIELSER
Vi følger lokale, regionale og nasjonale råd og retningslinjer, og fører løpende dialog med brudepar om de ønsker å utsette eller gjennomføre i tråd de regler som til en hver tid gjelder.
Så langt er alle bryllup i mars avlyst. Brudepar som skal gifte seg i april og mai bes avtale ny dato med Kyrkjekontoret.
 

 

GENERELLE SMITTEVERNREGLAR 

Du har vore på reise utanfor Norge dei siste dagane.
Du har nedsatt allmenntilstand
Du har ein viktig samfunnsoppgåve (Helsepersonell eller anna)
Du eller nokon av dei du omgår har symptom på sjukdom

Hilsen Kyrkjeverje
Kjetil Th. Storebråten7. april 2020 | Logg inn | Copyright 2020 kyrkja i Hemsedal Powered by Agrando