Hemsedal kyrkjelege fellesråd > Artiklar > Nyheter
 


KYRKJENE OPNAR ATT
KYRKJENE OPNAR ATT

KYRKJENE OPNAR ATT

Gudstenester er fram til 15 juni lov å gjennomføra med Max 50 personar. 

Pr. 03.06 er det sett eit max antall ved dåp, vigsel og gravferd i Hemsedal på 50 personar. 

NB: Antallet kan endras på kort varsel av lokale og nasjonale myndigheiter. Følg med i media.

 

Det er utarbeida ein smittevernveileder for kyrkja: 

Smittevernveilederen er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA - arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og styret i Norges kirkevergelag. Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor og hovedverneombudet for prestene.

 

Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:
a. Maksimalt 50 personer (inkl. medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd)
b. Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
c. Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. a slik at pkt. b kan ivaretas
d. Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter.
Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:
I. Syke personer skal ikke delta eller være til stede
II. Gode rutiner for håndhygiene og renhold
III. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
IV. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

 

Konfirmasjon blir flytta til hausten 2020. Nye datoar:

Hemsedal Kyrkje: Sundag 20 september kl. 11.00

(krev smittevernreglar to messer vil desse bli kl 10.00 og 12.00)

Hemsedal kyrkje: Sundag 27 september kl. 11.00 

(krev smittevernreglar to messer vil desse bli kl 10.00 og 12.00)

 

Kyrkjekontoret er stengt for publikum til lokale og nasjonale myndigheiter melder at det er forsvarleg og opne kontoret.
Sokneprest Ruth Kari Sørumshagen er tilgjengeleg på telefon: 98626436
Kyrkjeverje Kjetil Storebråten på telefon 90821745

 

 Håpstreet står i Hemsedal kyrkje. 

Det blir overført gudstenester på www.hallingdolen.no eller på NRK TV og radio. 

 

GRAVFERD
Begravelser blir gjennomført, men er begrenset til 50 deltagere (inkludert personale)I
I de fleste tilfeller vil det trolig bli "gjestelister", samt at det er lagd gode rutiner i samarbeid med gravferdsbyrå for hvordan seremonien skal gjennomføres for å forhindre og begrense mulighet for smitte.

Livestreaming av gravferdseremonier (Livestreaming er overføring av lyd og film via internett, slik at personer andre steder kan følge seremonien)
Livestreaming er et tilbud som kan bli svært aktuelt fremover.
Personvern: Personvernlovgivningen gjelder. Når en seremoni livestreames, må alle som deltar samtykke som filmes forfra.

Det settes opp et skilt ved inngangen om at seremonien livestreames.

Publiseringen kan skje i en privat gruppe eller offentlig på gravferdsbyrået sin hjemmeside. Streamingen kan ikke sees i opptak.

Gravferdsbyrået informerer aktørene i forkant, og setter opp informasjonsskilt ved inngangsdøren. Det er ingen begrensninger i rettigheter ved livestreaming.

 

DÅP
Innmeldte dåp kan gjennomføres som planlagt, men i en lukket gudstjeneste MED MAX 50 DELTAKARAR. 

KONFIRMASJON
Kirkens nasjonale ledelse har bedt om at alle vårens konfirmasjoner utsette til etter sommerferien. 

Nye datoar: Sundag 20 september og sundag 27 september.

 

VIELSER
Vi følger lokale, regionale og nasjonale råd og retningslinjer, og fører løpende dialog med brudepar om de ønsker å utsette eller gjennomføre i tråd de regler som til en hver tid gjelder. PR. 21.04 ER DET SETT EIT ANTALL PÅ 50 PERSONAR VED VIGSEL
Brudepar som skal gifte seg i mai bes avtale ny dato med Kyrkjekontoret.
GENERELLE SMITTEVERNREGLAR 

Du har vore på reise utanfor Norge dei siste dagane.
Du har nedsatt allmenntilstand
Du har ein viktig samfunnsoppgåve (Helsepersonell eller anna)
Du eller nokon av dei du omgår har symptom på sjukdom

 

Har du spørsmål kontakt Kyrkjekontoret Mob: 90821745

Hilsen Kyrkjeverje
Kjetil Th. Storebråten12. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 kyrkja i Hemsedal Powered by Agrando