Hemsedal kyrkjelege fellesråd > Artiklar > Nyheter
 


FAST GJEVARTENESTE I KYRKJELYDEN
FAST GJEVARTENESTE I KYRKJELYDEN

OM GIVERTJENESTE

Relasjonen mellom kirke og stat er i endring. Selv om kirkens finansieringsmodell etter 
planen skal videreføres, vil en tydeliggjøring av skille mellom stat og kirke sannsynligvis føre til en mer krevende økonomisk situasjon for kirken lokalt. Utsiktene til økte offentlige tilskudd er svært dårlige.  

I dag sliter kirka vår og Kyrkjestugo med 
manglende bevilgninger til daglig drift. 
Vi får midler til store deler av vedlikehold og driften av kirka, men det er flere områder der me manglar pengar. 

 

En forutsigbar økonomi vil gjøre at kirka og Kyrkjestugo kan prioritere aktiviteter og ulike tiltak og finansiere disse. Målet er å slippe å kutte ned på aktivitetene på grunn av at 
økonomien ikke strekker til. Vi håper at det heller på sikt vil føre til økning av aktiviteter 

 

Vi er avhengig av å samle inn midler i 
nærmiljøet hvis våre visjoner for 
menighetsarbeidet skal realiseres. Hemsedal kiyrkje og Kyrkjestugo er aktiv i bruk og en viktig plass i bygda, og det ønsker vi å fortsette med! Vi trenger derfor din hjelp! 

Nedenfor finner du registreringsskjema for 
givertjeneste i Hemsedal kyrkjelyd. Ved å fylle ut skjemaet blir du fast giver i menigheten. 
Samtidig får vi registret deg, slik at du får skattefradrag for gaven du gir.
Ønsker du å gi et engangsbeløp til et 
spesifikt prosjekt, benytt kontonummer: 2367.20.49482 (Husk å øremerke gaven du gir)

Vi gleder oss til å få deg på lag – 
for fellesskapets og nærmiljøets beste!

Tusen takk for at du vil støtte 
Hemsedal kyrkjelyd!

For gjevarskjema kontakt kyrkjekontoret i Hemsedal.


 27. november 2020 | Logg inn | Copyright 2020 kyrkja i Hemsedal Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort