Hemsedal kyrkjelege fellesråd > Artiklar > Nyheter
 


Informasjon om dåp
Informasjon om dåp

Vi ynskjer alle velkomne til dåp i Hemsedal!

 
Velkomen til dåp i Hemsedal kyrkje!
 

Frå generasjon til generasjon har vi båre barna til dåpen. Den kristne trua som foreldrane sjølv voksa opp med og som betydde noko for dei, førast vidare til eigne barn. Så når vi bringar barna våre til dåpen i dag, stiller vi oss i rekka av menneska som har opplevd det verdifulle ved ein kristen tradisjon og tru som ein basis i livet.

 
KVA ER DÅP?
Når eit barn blir båret til dåp, blir vi minna om at ingen kan bere seg sjølv.
Gjennom dåpen blir vi ein del av eit fellesskap som strekk seg over heile verda – og gjennom alle tider.
Det er ein markering der barnet har alle sine viktigste støttespellare rundt seg, og der Gud lovar å følgje barnet alle dagar.
 

Jesus døypte ikkje, men utfordra menneska han møtte til å vere saman med ham og følgje ham. Etterfølgjarne til Jesus fikk i oppdrag å gje dåpen vidare til menneska over heile verda og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv.


I bibelteksten som vert lest i dåpsliturgien, seier Jesus: "Eg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står." (Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).

 
 
PRAKTISK INFO OM DÅP OG DÅPSREGISTRERING
Vi ynskjer å koma i møte dei ynskja de måtte ha om dato. 
Vi legg til rette for at det kan vera dåp på dei aller fleste gudstenestene i Hemsedal kyrkje eller Lykkja kapell.
Datoar for gudstenester framover finn de her på heimesida vår eller i Kyrkjebladet.
Ta kontakt med kyrkjekontoret for å avtala dato.
Like eins treng vi ein fødselsattest ved registrering av dåp.
 
I forkant av dåpsdagen tek presten kontakt med dykk, og gjer avtale om ein samtale.
Her går vi om dåp, trusopplæring i kyrkja og praktiske ting rundt sjølve dåpshandlinga.
 
 
 
KAN EG DØYPE BARNET I HEMSEDAL SJØLV OM EG IKKJE BUR HER?
Dersom de ikkje er busett i Hemsedal, kontaktar de kyrkjekontoret der de høyrer heime.
Dei tek seg av registrering av opplysningar som vedkjem dåpen, og sender så melding om dette til oss. 
 
EG BUR I HEMSEDAL OG SKAL DØYPE BARNET EI ANNA PLASS?
Like eins må hemsedøler også ta kontakt med oss, dersom de ynskjer dåp i ei anna kyrkje enn her. Då tek vi imot og sender vidare melding med nødvendig informasjon til det aktuelle kyrkjekontoret.
 
 
Å VÆRE FADDER
En fadder er et vitne som har et ansvar.
Fadderne skal være vitner om at barnet er døpt med en kristen dåp. De lover også å be for barnet og lære barnet selv å be. Dessuten skal fadderne hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene og oppmuntre henne eller ham til å gå til nattverd.
 
Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere, og de må ha fylt 15 år. Det er ingen øvre grense for hvor mange faddere barnet kan ha. I tillegg til å være vitner under dåpen påtar fadderne seg viktige oppgaver med å hjelpe til å gi barnet opplæring i den kristne tro, og de bør velges med dette for øye. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Det er presten som ser til at valget av faddere svarer til disse forutsetningene.
 
Det er viktig at fadderne er til stede under selve dåpen, men hvis noen av tvingende grunner blir forhinderet kan hun eller han likevel registreres som fadder. Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen. Ettersom fadderansvaret er så nært knyttet til dåpen er det ikke mulig å legge til faddere i ettertid. Det samme gjelder å stryke faddere som har vært til stede ved dåpshandlingen.
 
Å være fadder oppleves for mange som et stort og gledelig ansvar. Mange får et spesielt og nært forhold til barnet man er fadder til. I tidligere tider var det vanlig å tenke at fadderne var de nærmeste til å overta foreldreansvar for barnet hvis foreldrene falt fra. I vår tid finnes det ingen slike formelle forpliktelser. Fadderansvaret dreier seg om å vise omsorg for barnet og bidra i barnets trosopplæring. Fra kirkens side anses hoveddelen av fadderansvaret å være oppfylt ved konfirmasjonen.
 
Gudmor – gudfar
Noen steder i landet har det tradisjonelt vært vanlig at faddere kalles gudmor og gudfar. Det er også noen som vil bruke gudmor eller gudfar om den personen som bærer barnet. Den norske kirke bruker ikke disse betegnelsene i dag, men det er riktig å si at gudmor og gudfar er det samme som fadder.
 
 
 
 
Meir om dåp kan du finne på heimesida til den norske kyrkja www.kirken.no
 


28. september 2020 | Logg inn | Copyright 2020 kyrkja i Hemsedal Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort